ΤΟΠ ΒΙΝΤΕΟ Δ.ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΤΟΠ ΒΙΝΤΕΟ Δ.ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18/9/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΩΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΧΟ & ΕΙΚΟΝΑ
Α.Φ.Μ.:094164805
Γ.Ε.ΜΗ.:057371404000
Μ.Α.Ε.:9388/062/Β/86/1223
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θέρμης
Διεύθυνση:15ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΚΗΣ -ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Τηλέφωνο:2310245461